Home » Verzekeringen » AOV-verzekering

AOV verzekering

Wat is een AOV verzekering?

De AOV verzekering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die speciaal ontwikkeld werd voor zelfstandige ondernemers. Deze verzekering werd in het leven geroepen omdat sedert 2004 in Nederland zelfstandigen niet langer aanspraak kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsverzekering van de overheid. Deze overheidsregeling werd afgeschaft omdat de premie te hoog was in vergelijking tot de uitkering die je als zelfstandige kon genieten in geval je arbeidsongeschikt werd. Sinds 2004 moet je dus ook als ZZP-er een AOV verzekering afsluiten om er zeker van te zijn dat je niet zonder inkomsten valt als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt.


Wat gebeurd er als je geen AOV verzekering hebt?

Wie geen AOV verzekering heeft en als zelfstandig ondernemer of als ZZP-er ziek wordt, heeft geen inkomen. In principe kun je dan wel bijstand aanvragen. Deze bijstandsuitkering wordt enkel verleend aan mensen die geen enkele vorm van eigen vermogen meer hebben. In de praktijk wil dit dus zeggen dat je eerst je spaargeld moet opleven vooraleer je bijstand kunt aanvragen. Dit is een situatie die niemand wil meemaken. Daarom is het goed dat de AOV-verzekering in het leven werd geroepen.


Hoe werkt een AOV verzekering? 

Wie geen AOV verzekering heeft en als zelfstandig ondernemer of als ZZP-er ziek wordt, heeft geen inkomen. In principe kun je dan wel bijstand aanvragen. Deze bijstandsuitkering wordt enkel verleend aan mensen die geen enkele vorm van eigen vermogen meer hebben. In de praktijk wil dit dus zeggen dat je eerst je spaargeld moet opleven vooraleer je bijstand kunt aanvragen. Dit is een situatie die niemand wil meemaken. Daarom is het goed dat de AOV-verzekering in het leven werd geroepen.


Het bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering van de AOV-verzekering is afhankelijk van je graad van arbeidsongeschiktheid. Iemand die voor 100% arbeidsongeschikt wordt verklaard, krijgt een uitkering t.b.v. 100% van het normale inkomen. Ben je 50% arbeidsongeschikt, dan krijg je een uitkering van 50% van je normale inkomen. Vanaf 25% arbeidsongeschiktheid, heb je geen recht op een uitkering van de AOV-verzekering. Ook al kost het relatief veel om een AOV-verzekering af te sluiten, toch is het belangrijk om dit wel te doen. Het laatste wat je wilt, is geen inkomsten hebben.