Home » Starten als zzp’er » Rechtsvorm zzp

Rechtsvorm ZZP

Bij het starten van je onderneming is het van belang dat je een zzp rechtsvorm bepaalt. Welke je kiest, is sterk afhankelijk van je beginsituatie. Kies je er voor om alleen te beginnen om ga je samen met een compagnon starten? Hoe groot is je privévermogen? Allemaal vragen die je beantwoord wil hebben voordat je een rechtsvorm kiest. Er zijn verschillende rechtsvormen voor zzp’ers, maar grofweg wordt er onderscheid gemaakt tussen twee typen rechtsvormen. Namelijk: rechtsvormen zonder en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid.

Bij rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid ben je met je privévermogen volledig aansprakelijk voor de schulden. Daar bovenop is het ook als je een eigen onderneming hebt en je bent getrouwd in gemeenschap van goederen, dat ook je partner volledig aansprakelijk is voor eventuele verliezen van de onderneming. Bij rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid geldt deze volledige aansprakelijkheid niet.

Dit wetende hebben we voor jou in een overzicht gezet welke rechtsvormen er zijn, zodat je een zzp rechtsvorm kan kiezen die bij je past!

  • Eenmanszaak
  • Vennootschap Onder Firma (VOF)
  • Besloten Vennootschap (BV)
  • De Coöperatie
rechtsvorm zzp

Vennootschap Onder Firma (VOF)

VOF, oftewel Vennootschap Onder Firma is net als een eenmanszaak ook een zzp rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Het is eigenlijk hetzelfde principe als met een eenmanszaak alleen heeft een VOF meerdere eigenaren.

Bij het starten van een VOF wordt aangeraden om een oprichtingsakte bij de notaris op te stellen. Deze is met name bedoeld om zwart-op-wit te hebben wat de inbreng van iedereen is, welke afspraken zijn gemaakt, wie welke taken oppakt en hoe verdeelsleutel eruit ziet.

Het vermogen van een VOF wordt onverdeeld in een vennootschapsvermogen ( het deel van het vermogen wat de oprichters hebben ingebracht) en het privé vermogen van de oprichters. Privé schuldeisers kunnen hierbij niet het vennootschapsvermogen aantasten. Alleen zakelijke schuldeisers kunnen dit.

Het oprichten van een VOF is redelijk simpel. Je hoeft hiervoor niet naar de notaris en de kosten voor inschrijving zijn relatief laag. Wel is het handig om van te voren duidelijk te hebben wat iedere oprichter in brengt in de vorm van geld/goederen/arbeid.

Eenmanszaak

De bekendste rechtsvorm voor zzp’ers is de eenmanszaak. Hierbij is één persoon eigenaar van het bedrijf.  Het voordeel van een eenmanszaak is dat er weinig kosten aan zijn verbonden. Zo hoef je niet aan een aantal verplichtingen te voldoen. Denk hierbij aan het laten goedkeuren van je jaarrekening door een accountant, de aangifte voor je belastingen zelf doen in plaats van door een externe partij en er zijn weinig belemmeringen voor het aannemen van nieuw personeel.

Wat betreft je inkomen wordt deze alleen belast als inkomstenbelasting gezien omdat dit het resultaat is van je eenmanszaak. Wil je je inkomstenbelasting makkelijk en overzichtelijk bijhouden zonder hier zelf naar om te kijken? Bekijk dan eens het aanbod aan online boekhoudprogramma’s via boekhoudprogramma vergelijken.  

Een bijkomend voordeel van een eenmanszaak is dat wanneer je investering plant, je deze mee kan laten verrekenen met je eerder genoten inkomen waardoor het risico laag blijft.

Het inschrijven van een eenmanszaak is zo gebeurt. Het enige wat je moet doen, is je inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit kost eenmalig 50 euro en je kunt direct aan de slag!

Besloten Vennootschap (BV)

In tegenstelling tot een eenmanszaak en een VOF is een Besloten vennootschap (BV) een van de rechtsvormen voor zzp’ers met rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat je niet volledig aansprakelijk bent met je privévermogen.

Bij een BV wordt het maatschappelijke kapitaal uitgedrukt in aandelen. Deze aandelen zijn niet vrij overdraagbaar en van de aandeelhouders wordt verwacht dat ze de waarde in geld wat de aandelen vertegenwoordigen uit betalen aan de BV. Voordat je een BV opricht moet je aan een aantal verplichtingen voldoen:

  • opstellen van een notariële akte
  • een bedrag van 1 eurocent in je BV storten
  • een notaris de inschrijving van de BV in het Handelsregister laten doen

Tot dat je als BV ingeschreven staat, dan ben je als directeur van de BV nog wel aansprakelijk. Zorg er dus voor dat er tot die tijd niks mis gaat.

De Coöperatie

Een coöperatie is een minder bekende zzp rechtsvorm, maar kan ook zeker interessant zijn voor zzp’ers. Een coöperatie is een soort samenwerkingsverband/vereniging waarmee je klanten een beter aanbod kan bieden. Je vormt een coöperatie met verschillende leden die allemaal voor evenveel aansprakelijk zijn bij schulden. Bij dit samenwerkingsverband hoort een Algemene ledenvergadering en een bestuur.

Voor de oprichting coöperatie heb je minimaal ‘één ander lid nodig. Schrijf je daarnaast in bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en laat een notariële akte opstellen via een notaris. Zo kun je meteen aan de slag.