Banners ZZP Vrienden website_Financieel v2

ZZP Hypotheek inkomensverklaring

Wanneer je als ondernemer een hypotheek aanvraagt is in sommige gevallen een inkomensverklaring hypotheek nodig. Deze moet je laten zien wanneer je een nationale hypotheek garantie wilt aanvragen en in enkele gevallen ook wanneer je een hypotheek wil aanvragen en je onderneming minder dan drie jaar bestaat. De bank heeft deze informatie nodig, want de hoogte van de maximale hypotheek is voor een groot deel afhankelijk van je inkomen.

Wat is een inkomensverklaring ondernemer?

Een inkomensverklaring ondernemer hypotheek is een uitgebreide analyse van de gehele onderneming over de afgelopen drie jaar (of korter wanneer de onderneming korter bestaat). In de inkomensverklaring hypotheek komen alle bedrijfsgegevens aan bod, de balans van de afgelopen drie jaar en een winst- en verliesrekening. Zaken zoals rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit worden besproken aan de hand van jaarcijfers en grafieken. Tot slot wordt al het inkomen in Box I, Box II en Box III geformuleerd. Een externe partij stelt de inkomensverklaring hypotheek op. Bij het opstellen van de inkomensverklaring ondernemer hypotheek baseert een bureau zich op onder meer je jaarrekeningen en aangiftes inkomstenbelasting. Als je nog geen drie jaar onderneemt, helpt het als je het werk dat je nu als ondernemer doet eerder voor een baas hebt gedaan. Mogelijk tellen zij eerder inkomen uit loondienst dan mee.

Uit de inkomensverklaring hypotheek blijkt je toetsinkomen. Dit is het jaarinkomen zoals dit gebruikt wordt door de belastingdienst voor de verschillende toeslagen. De inkomensverklaring hypotheek bepaalt ook of je een Nationale Hypotheek Garantie mag afsluiten. De NHG is de nationale hypotheek garantie. Dit is een vangnet als je door omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen. De NHG is een garantie op hypotheken voor koopwoningen met een koopprijs tot de gemiddelde huizenprijs.

Wanneer heb je een inkomensverklaring hypotheek nodig?

Een inkomensverklaring ondernemer hypotheek kan gezien worden als de werkgeversverklaring van de zelfstandig ondernemer ten behoeve van de aanvraag woninghypotheek. Steeds meer geldverstrekkers vragen om een inkomensverklaring hypotheek indien minimaal één van de aanvragers van de woninghypotheek een inkomen heeft uit een eigen onderneming. Een inkomensverklaring hypotheek wordt opgesteld door een deskundige partij die zich hierin heeft gespecialiseerd. Veel partijen bieden aan om een inkomensverklaring hypotheek op te stellen. Check vooraf goed welke specifieke eisen je bank stelt aan de inkomensverklaring. De Rabobank stelt namelijk de Inkomstenverklaring Ondernemer zelf voor je op.

Daarnaast bevat de inkomensverklaring hypotheek aanvullende informatie over de toekomstbestendigheid van je inkomen. Hoe beter je financiële situatie uit je inkomensverklaring blijkt, hoe minder rente je waarschijnlijk over de hypotheek zult moeten betalen.

Sleutel in handen

Aanvraag woning hypotheek met NHG

Om een hypotheek met NHG af te sluiten moet je een inkomensverklaring extern laten vaststellen. Deze partij gaat kijken naar jouw jaarstukken en beoordeelt op basis hiervan wat jouw “bestendige” inkomen is waarmee je verantwoord een hypotheek kan afsluiten. Er zijn verschillende partijen om een inkomensverklaring hypotheek te laten opstellen. Het opstellen van een inkomensverklaring hypotheek begint vanaf 225,00 euro voor een eenmanszaak en loopt op naarmate je een complexer zakelijk inkomen hebt.

Criteria bij vaststellen ondernemersinkomen

Voordat je een inkomensverklaring ondernemer hypotheek gaat aanvragen moet jouw ondernemers situatie aan een aantal eisen voldoen:

  • Het salaris wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit loondienst en zelfstandig ondernemerschap.
  • Een ondernemer mag maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt in dat geval nog steeds over 3 jaar berekend.
  • Heeft de ondernemer in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar.
  • Er wordt gekeken naar het lopende boekjaar; het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.
  • Houd ook rekening met correctieposten, zoals de auto van de zaak en/of de solvabiliteit en liquiditeit die worden getoetst op de normen.

Als je een inkomensverklaring hypotheek laat opstellen, heb je van tevoren zekerheid over welk inkomen je kan meenemen in de hypotheekaanvraag. De inkomensverklaring hypotheek is maximaal 6 maanden geldig, dus je kan deze al laten opstellen voordat je een bod doet op een woning. Zo weet je zeker dat je de woning die je op het oog hebt ook daadwerkelijk kunt betalen.