Banners ZZP Vrienden website_Starten als zzp'er
Home » Starten als ZZP’er » ondernemingsplan ZZP

Ondernemingsplan

We hadden het er al eerder over. Als zelfstandig ondernemer heb je een zzp ondernemingsplan nodig. Mogelijk had je dit niet verwacht. Als bedrijf, werk je op kleine schaal en hoef je geen rekening te houden met uitgaven die gerelateerd zijn aan werknemers. We denken dan aan loonadministratie en bijdragen aan het UWV. Toch is het belangrijk om ook als klein bedrijf een ondernemingsplan op te stellen.

Waarom moet je een zzp ondernemingsplan opstellen?

Een ondernemingsplan opstellen is vooral een prima hulpmiddel om voor jezelf uit te stippelen wat je wilt bereiken met je bedrijf. Hoe groot of klein ook, als ondernemer is het altijd goed om een bepaald doel voor ogen te houden en af en toe te toetsen in welke mate alles volgens plan verloopt. Denk daarnaast na over een positionering van je bedrijf met een sterke bedrijfsnaam. Via Brandio kun je meteen je domeinnaam en logo kiezen en inkopen.

Je ondernemingsplan SMART maken

Je hebt misschien al van het letterwoord SMART gehoord. In het Engels betekent het slim. SMART staat echter voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Deze woorden staan allemaal voor doelen die voor een bedrijf zeer relevant zijn. Wanneer je een specifiek doel voor ogen hebt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je niet van je doel afwijkt. Als zzp’er zijn je inkomsten en uitgaven meetbaar. Zo weet je altijd waar je op financieel vlak aan toe bent. De producten of diensten die je levert moeten maatschappelijk relevant, acceptabel en aanvaardbaar zijn. Zo kun je toetsen of je aanbod in de huidige financiële markt afgezet kan worden. Verder moet wat je wilt bereiken met je bedrijf ook haalbaar zijn. Hier komen we bij het realistisch opstellen van je doelen. Zo komt het vaak voor dat een zzp’er te veel hooi op de vork neemt. Tegelijk is het belangrijk om te weten hoeveel tijd je nodig zult hebben om je doelen te bereiken. Dat is de reden waarom het belangrijk is om je aan een realistische planning te houden. Je maakt je ondernemingsplan dus het best ook tijdsgebonden.

Voor wie maak je een ondernemingsplan?

Hierboven legden we uit waarom het goed is om voor jezelf een ondernemingsplan op te stellen. Een ondernemingsplan wordt vaak gevraagd door instanties die in je bedrijf willen investeren. Dan denken we in de eerste plaats aan de bank. Hierin is het ook belangrijk om te bepalen welke rechtsvorm je als zzp’er kiest. Verschillende rechtsvormen hebben namelijk andere doeleinden. Wie als beginnend zzp’er een lening aanvraagt bij de bank, doet er goed aan om een duidelijk ondernemingsplan voor te leggen. Behalve de bank kunnen ook andere partijen in je bedrijf willen investeren. We denken dan aan vormen van crowdfunding of durfkapitalisten.

Belangrijke zaken die je moet regelen

Sommige ondernemers vergeten om aan belangrijke (rand)zaken te denken. Dit kan er voor zorgen dat je voor onnodige verrassingen komt te staan. Onder randzaken verstaan wij:

  • Vergunningen
  • Algemene voorwaarden
  • Boekhouding
  • Verzekeringen
  • Pensioen

Het is niet zo dat je producten inkoopt, een winkel of webshop begint en kan gaan verkopen. Vroeg of laat staat de belastingdienst op de stoep om bijvoorbeeld een controle te doen. Als je boekhouding dan niet compleet is, kan je een (dure) maatregel verwachten. Daarom adviseert Marketingscriptie.nl om op papier te zetten hoe jij je boekhouding gaat doen. Er zijn tal van online boekhoudpakketten beschikbaar. Je kan uiteraard ook een boekhouder in de hand nemen.

Ben je niet goed op de hoogte welke vergunningen of regels er gelden? Ga dan op onderzoek uit. Dit kan bijvoorbeeld op Google door te zoeken naar de branchevereniging. Gebruik zoektermen als: Welke vergunningen heb ik nodig als taxibedrijf? Waar moet een horecaonderneming aan voldoen? Welke algemene voorwaarden moet ik hebben voor mijn webshop? In je ondernemingsplan hoef je dit niet helemaal uitgebreid te omschrijven. Geef het kort en krachtig aan. Het laat zien dat je er aan gedacht hebt en aan welke regels je voldoet. Wat zeker ook niet mag ontbreken is welke verzekeringen jij gaat nemen. Wellicht zijn er bepaalde ‘verplichte’ verzekeringen. Noteer dit! En tot slot: omschrijf hoe jij zorgt voor je pensioen. Leg je elke maand wat op zij? Dit geeft ook jezelf meer rust.

Financieel plan

Tot slot ga je een financiële analyse maken. Voor investeerders en banken vormt dit een zeer belangrijk onderdeel. Zo laat je onder meer zien welke omzet jij verwacht in de komende jaren. Dit dient uiteraard wel realistisch te gebeuren. Een onderbouwing is uiteraard op zijn plaats. Zo wordt het bijvoorbeeld voor een koffiebar lastig om binnen de kortste keren 500 kopjes koffie per dag te schenken. Er even van uitgaan dat je in een kleine gemeente bent gevestigd, buiten het centrum en waar weinig toeloop is. Daarnaast is het belangrijk om een goed overzicht te hebben hoe jouw bedrijf gefinancierd gaat worden. Heb je voldoende eigen vermogen? Of heb je geld nodig van derden?

profit first

Met dit plan laat je het overzichtelijk en duidelijk zien. Je dient de volgende financiële analyses te maken in je ondernemingsplan:

  • Investeringsbegroting (wat zijn de kosten van jouw investeringen?)
  • Financieringsbegroting (hoe ga je de investeringen van je bedrijf financieren?)
  • Exploitatiebegroting (hier zet je de verwachte kosten en omzet neer)
  • Liquiditeitsbegroting (de verwachte inkomsten en uitgaven)

Meer ZZP tips en nieuwtjes ontvangen?

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!