Home » Starten als zzp’er » ondernemingsplan ZZP

Ondernemingsplan

We hadden het er al eerder over. Als zelfstandig ondernemer heb je een zzp ondernemingsplan nodig. Mogelijk had je dit niet verwacht. Als bedrijf, werk je op kleine schaal en heb je geen rekening te houden met uitgaven die gerelateerd zijn aan werknemers. We denken dan aan loonadministratie en bijdragen aan het UWV. Toch is het belangrijk om ook als klein bedrijf een ondernemingsplan op te stellen.

Waarom moet je een zzp ondernemingsplan opstellen?

Eerst en vooral is een ondernemingsplan opstellen een prima hulpmiddel om voor jezelf uit te stippelen wat je wilt bereiken met je bedrijf. Hoe groot of klein ook, als ondernemer is het altijd goed om een bepaald doel voor ogen te houden en af en toe te toetsen in welke mate alles volgens plan verloopt. Denk daarnaast na over een positionering van je bedrijf met een sterke bedrijfsnaam. Via Brandio kun je meteen je domeinnaam en logo kiezen en inkopen.

Ondernemingsplan ZZP Vrienden

Je zzp ondernemingsplan SMART maken

Je hebt misschien al van het letterwoord SMART gehoord. In het Engels betekent het slim. SMART staat echter voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Deze woorden staan allemaal voor doelen die voor een bedrijf als een bedrijf zeer relevant zijn. Wanneer je een specifiek doel voor ogen hebt, is het belangrijk om te bewaken dat je niet van je doel afwijkt. Als zzp’er zijn je inkomsten en uitgaven meetbaar. Zo weet je te allen tijde waar je op financieel vlak aan toe bent. De producten of diensten die je levert moeten maatschappelijk relevant, acceptabel en aanvaardbaar zijn. Zo kun je aftoetsen of wat je wilt aanbieden of verkopen in de huidige financiële markt kan afgezet worden. Verder moet wat je wilt bereiken met je bedrijf ook haalbaar zijn. Hier komen we bij het realistisch opstellen van je doelen. Zo komt het vaak voor dat een zzp’er te veel hooi op de vork neemt. Tegelijk is het belangrijk om weten hoeveel tijd je zult nodig hebben om je doelen te bereiken. Dat is de reden waarom het belangrijk is om je aan een realistisch tijdsbestek te houden. Je maakt je ondernemingsplan dus het best ook tijdsgebonden.

Voor wie maak je een ondernemingsplan

Hierboven legden we uit waarom het goed is om voor jezelf een ondernemingsplan op te stellen. Een ondernemingsplan wordt vaak gevraagd door instanties die in je bedrijf willen investeren. Dan denken we in de eerste plaats aan de bank. Hierin is het ook belangrijk welke rechtsvorm je als zzp’er kiest. Verschillende rechtsvormen hebben namelijk andere doeleinden.

Wie als beginnend zzp’ er een lening aanvraagt bij de bank, doet er goed aan om een duidelijk ondernemingsplan voor te leggen. Behalve de bank kunnen ook andere partijen in je bedrijf willen investeren. We denken dan aan vormen van crowdfunding of durfkapitalisten.