Corona


ZZP en corona

Het coronavirus heeft veel invloed over de hele wereld, voornamelijk ook veel voor ondernemers, freelancers, ofwel ZZP’ers. Corona in Nederland heeft grote gevolgen op de economie van Nederland. Veel ondernemers komen in aanmerking voor financiële steun van het kabinet. Om duidelijkheid te scheppen bespreken we hier wat de opties voor jou als ZZP’er zijn. TOZO  De meest belangrijke elementen die van toepassing zijn op ZZP’ers worden besproken. Als je getroffen bent door de corona crisis dan kun je er voor kiezen om een uitkering aan te vragen voor levensonderhoud. De TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling......

Continue Reading