Belastingaangifte 2022! 

Vanaf 1 maart kun je weer de belastingaangifte doen. Dit is de inkomstenbelasting waarbij je belasting moet betalen over je inkomsten en vermogen. Als zzp’er betaal je ook inkomstenbelasting over de winst die je met je bedrijf maakt. Dien je de belastingaangifte in voor 1 mei? Dan krijg je voor 1 juli bericht. 

De belastingaangifte is een vak apart

De aangifte Inkomstenbelasting is voor veel mensen elk jaar weer aanleiding voor een hoop stress. Zélfs als je de boel qua administratie op orde hebt. Als zzp’er of ondernemer zelf je jaarcijfers opmaken en de inkomstenbelasting aangifte doen, is om meerdere redenen een slecht idee. Qua teruggave, qua inspanning, qua fouten in de aangifte én vooral qua onafhankelijk klankbord.

De Belastingdienst probeert het de belastingplichtige makkelijker te maken met de vooraf ingevulde aangifte, maar als zelfstandig ondernemer – ‘IB-ondernemer’ – heb je daar niet zoveel aan. Om te beginnen moet je zorgen dat je administratie op orde is, waarbij je te maken hebt met allerlei ondernemersregels.

De belastingaangifte doen hoeft niet veel tijd te kosten wanneer je alle cijfers hebt en weet hoe het werkt. Als het goed is heb je het jaar 2022 goed afgerond en heb je alle cijfers bij de hand. Zo niet? Bekijk deze blog nog eens voor alle dingen die je geregeld moet hebben voor de jaarafsluiting. In veel gevallen blijkt de inkomstenbelasting nog een lastige zaak, en daar helpt CijferExpert BV je natuurlijk graag verder mee! 

Inkomstenbelasting en de eenmanszaak, zo zit het

Ben je ondernemer en heb je een eenmanszaak? Dan moet je over elk jaar aangifte voor de inkomstenbelasting doen. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor, maar veel eenmanszaken schakelen wel de hulp van een boekhouder hierbij in. De aangifte is namelijk vaak een flinke klus. In dit artikel leggen we daarom meer uit over de inkomstenbelasting voor jou als eenmanszaak, zodat je goed begrijpt hoe de belasting werkt en hoe het wordt berekend. We geven tips voor een gunstige en goede aangifte inkomstenbelasting.

Over de inkomstenbelasting

Iedere Nederlander moet inkomstenbelasting betalen over het loon dat hij of zij verdiend heeft. Bij werknemers houdt de werkgever dat in op het salaris en betaalt dat aan de Belastingdienst. Voor ondernemers geldt dat je inkomstenbelasting betaalt over de nettowinst van je onderneming. De brutowinst is de omzet minus de inkoopwaarde van de omzet. Vervolgens kun je de nettowinst berekenen door van de brutowinst je bedrijfskosten, afschrijvingen en aftrekposten af te trekken.

Als ondernemer moet je elk jaar de winst (laten) bepalen. Als je dit goed wilt aanpakken, raden wij aan om in ieder geval je boekhouding online te voeren met boekhoudsoftware. Voordeel van deze software is dat de meeste belastingregels er al inzitten. 

Wil je volledig ontzorgd worden voor je boekhouding? Kijk dan vooral eens naar de service van CijferExpert BV. Zij zorgen dan dat je boekhouding altijd op orde is en voeren de inkomstenbelasting voor je uit.

Inkomsten eenmanszaak belast in box 1

Inkomsten uit een eenmanszaak worden gezien als resultaat uit werk, en worden dus belast in box 1. Niet de volledige winst wordt belast; voor ondernemers gelden speciale aftrekposten die je van de winst mag afhalen. Een ondernemer met een eenmanszaak betaalt dus net als een werknemer in loondienst inkomstenbelasting, maar een ondernemer voor de Belastingdienst heeft wel een aantal belastingvoordelen. Wil je weten hoeveel inkomstenbelasting je ongeveer gaat betalen met jouw eenmanszaak? Laat CijferExpert BV dit voor jou berekenen.

Als zzp’er heb je mogelijk recht op deze aftrekposten (bedragen voor 2022 erachter):

 • Ondernemersafstrek, bestaande uit:
  • Zelfstandigenaftrek (€ 6.310 voor 2022)
  • Startersaftrek (€ 2.123) – dit mag je maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar toepassen.
 • Oudedagsreserve (9,44% v.d. winst met maximum van € 9.395 per 01-01-2023 afgeschaft)
 • MKB winstvrijstelling (€ 14% v.d. winst na toepassing bovenstaande aftrekposten en bij inkomen hoger dan € 68.507 max. 43%)
 • Algemene heffingskorting (zie algemene heffingskorting) 
 • Arbeidskorting (zie arbeidskorting)

Check of je ondernemer voor de Belastingdienst bent

Check wel even of de Belastingdienst jou als ondernemer ziet: hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om als ondernemer aangemerkt te worden door de Belastingdienst:

 • Je bent zelfstandig ondernemer (ondernemer voor de belastingdienst)
 • Je drijft de onderneming zelf
 • Aan het begin van het kalenderjaar heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt (je ontvangt dan slechts 50% van de zelfstandigenaftrek)
 • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per kalenderjaar)

Je vindt deze voorwaarden terug op de website van de Belastingdienst. Ook kun je de ondernemerscheck doen.

Het is van belang om dit goed na te gaan, want als je bijvoorbeeld niet voldoende uren besteedt aan je onderneming (minimaal 1.225 uren per jaar), dan vallen jouw werkzaamheden onder “inkomsten uit overig werk” en dat heeft invloed op de te betalen inkomstenbelasting. Die wordt dan meestal hoger. Je bent dan nog steeds wel ondernemer, maar voor de Belastingdienst ben je dat niet. Je doet dan geen aangifte als ondernemer (dat mag zelfs niet), maar als particulier én je hebt geen recht op de aftrekposten die alleen voor ondernemers gelden. Denk aan aftrekposten als ondernemersaftrek (waaronder zelfstandigenaftrek en startersaftrek) en MKB-vrijstelling. Een tip is om een goede urenregistratie op te zetten.

De balans en winst-en-verliesrekening

Voorbeelden zijn de afschrijving van bedrijfsmiddelen en zogenoemde gemengde kosten, waarbij een deel zakelijk is en een deel als privé-uitgave wordt aangemerkt. Verder heb je zaken als de fiscale oudedagsreserve en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dat alles moet je vastleggen in een balans en een winst-en-verliesrekening.

Niet alleen is een fout zo gemaakt, maar ook krijg je een foute of te hoge belastingaanslag omdat je een verkeerde winstberekening maakt. Of misschien wel krachtiger verwoord: de kans dat er géén fout insluipt als je het zelf doet, is onwaarschijnlijk. Zélfs als je gebruikmaakt van een boekhoudprogramma.

De vooraf ingevulde aangifte klinkt om nog een andere reden mooier dan het is. Je blijft zelf verantwoordelijk voor fouten in de aangifte, zélfs als de Belastingdienst de bedragen zelf heeft ingevuld.

Wanneer recht op investeringsaftrek?

Als ondernemer heb je allerlei manieren om de hoogte van je belastingaanslag te beïnvloeden. Bijvoorbeeld met investeringen in de onderneming. Met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) krijg je een eenmalige extra aftrek tot maximaal 28% van het investeringsbedrag. Kies je voor een duurzame strategie, dan heb je daar bovenop mogelijk ook nog recht op energie-investeringsaftrek (EIA) of milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor deze aftrekposten geldt een minimuminvesteringsbedrag van € 2500. Voor optimaal voordeel is het zaak om je investeringen tactisch slim te plannen.

Over hoeveel winst betaal je als ondernemer inkomstenbelasting?

Let op, deze bedragen zijn berekend aan de hand van de tarieven voor de inkomstenbelasting 2021 en gelden alleen voor ondernemers met een eenmanszaak die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Uiteraard moet je daarnaast ook aangifte doen voor de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Verder valt de omzetbelasting hier volledig buiten; die moet je daarnaast dus ook gewoon betalen. 

Hieronder zie je de berekeningen.

Berekening 1: geen inkomstenbelasting als ondernemer

Als je omzet in een jaar € 12.150,- is en je voldoet aan het urencriterium, maar hebt geen recht meer op de startersaftrek betaal je geen belasting over je winst. Wel betaal je € 271,- ZVW premie.

Berekening 2: geen inkomstenbelasting als startend ondernemer

Als je omzet in een jaar € 14.275,- is en je voldoet aan het urencriterium en hebt recht op startersaftrek betaal je geen belasting over je winst. Wel betaal je € 271,- ZVW premie.

In deze berekening hou je geen rekening met de Oudedagsreserve. Als je die zou toepassen, zou het bedrag waarover je GEEN inkomstenbelasting moet betalen, hoger zijn. Ook je hypotheekrenteaftrek of het toepassen van een aftrekpost als een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben invloed op de hoogte van het bedrag waarover je belasting moet betalen.

Wil je laten berekenen hoeveel belasting je gaat betalen met jouw eenmanszaak?

Laat CijferExpert jou hierbij helpen. Superhandig!

Berekeningen inkomstenbelasting voor eenmanszaken

Hoeveel inkomstenbelasting betaal je als eenmanszaak bij een winst van 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 en 80.000 euro?

Berekening inkomstenbelasting over winst die je als ondernemer maakt voorbeeld.              Bedragen in euro’s.
Nettowinst uit onderneming40.00050.00060.00070.00080.000
Af: zelfstandigenaftrek6.6706.6706.6706.6706.670
Af: startersaftrek00000
Belastbare winst voor MKB-winstvrijstelling33.33043.33053.33063.33073.330
Af: MKB-winstvrijstelling 14%4.6666.0667.4668.86610.266
Inkomsten box 128.66437.26445.86454.46463.064
Belasting over inkomsten box 110.63413.82417.01520.20623.396
Af: Algemene heffingskorting2.3811.8671.353839325
Af: Arbeidskorting3.9443.3442.7442.1441.544
Te betalen inkomstenbelasting4.3098.61312.91817.22321.527
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw1.6482.1432.6373.1323.353
Totaal inkomstenbelasting en premie Zvw5.95710.75616.04520.45125.626
Percentage van de winstdat je opzij moet zetten15%22%26%29%32%

Minder belasting betalen door toepassen Oudedagsreserve

Je kunt de inkomstenbelasting die je over 2022 moet betalen, nog verder verlagen door een bedrag opzij te zetten voor je oude dag: je laat de Oudedagsreserve toenemen. Je mag namelijk 9,44% van je winst opzij zetten met een maximum van 9.395 euro. Dit maximum bereik je pas bij een winst vanaf 99.523 euro. Let op: de belasting over je Oudedagsreserve is uitgesteld, later betaal je wel belasting (bijvoorbeeld als je je onderneming staakt). Let op! Afschaffen oudedagsreserve. Vanaf 1 januari 2023  kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. De oudedagsreserve die tot en met 31 december 2022 is opgebouwd kan nog volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dat betekent dat de opgebouwde oudedagsreserve gewoon op de ondernemingsbalans kan blijven staan en in de toekomst kan worden aangewend voor het bedingen van een kwalificerende lijfrente, dan wel dat uiterlijk bij staking van de onderneming over die reserve moet worden afgerekend. Met het afschaffen wil het kabinet voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. 

Goed boekhoudprogramma

Als je als ondernemer aangifte gaat doen voor de inkomstenbelasting is het aan te raden om een goed boekhoudprogramma aan te schaffen óf dit te laten verzorgen door een goede boekhouder/ accountant. 

Zoals het Engelse gezegde luidt: je bent ‘penny-wise and pound-foolish’ als je vanwege de kosten niet kiest voor de expertise van een boekhouder/ accountant.

Zelf doen of de IB-aangifte uitbesteden?

Belastingen… het is handig als je een beetje op de hoogte bent van de regels, maar het is niet voor niets een vak dat je moet bijhouden. Daarbovenop heb je regels rond box 3, de eigen woning, de auto van de zaak en nog meer. Je kunt zelf de IB-aangifte doen. Vraag is of je dat wel moet willen. 

Zelf de inkomstenbelasting doen

Je mag de aangifte inkomstenbelasting ook helemaal zelf uitrekenen. Informeer je dan wel goed hoe je de aftrekposten toepast en hoeveel deze mogen zijn. Bovendien zijn er nog veel meer aftrekposten waar je recht op zou kunnen hebben dan dat in dit artikel is genoemd. Zo is er bijvoorbeeld nog de meewerkaftrek, stakingsaftrek en investeringsaftrek. Check alle aftrekposten op de website van de Belastingdienst.

Tip: zet een x percentage van je omzet opzij voor de inkomstenbelasting. Wil je de exacte percentage weten voor jouw onderneming? Laat CijferExpert BV dit specifiek voor jouw onderneming berekenen. 

Het is aan te raden om geld opzij te zetten (bijvoorbeeld op je zakelijke spaarrekening) voor de inkomstenbelasting. Dat is voldoende om de verschuldigde inkomstenbelasting en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te kunnen betalen. Het geld dat overblijft, laat je dan in de buffer zitten. De omzetbelasting staat hier overigens helemaal buiten. De btw die je incasseert is immers jouw geld niet, maar het geld van de Belastingdienst. Blijf daarvan af!

CijferExpert helpt je graag met de boekhouding. Kijk hoe CijferExpert je kan helpen je bedrijf financieel gezond en winstgevend te maken zodat jij kan bouwen aan een gezond groeibedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *