Deze rapportages moet je als ondernemer bijhouden

Denk je aan rapportages? Dan is dit niet alleen de balans, een liquiditeitsbegroting of een resultatenrekening. Hier zit veel meer achter, en geeft je ook nog eens veel meer inzicht in de financiële status van je bedrijf. Als zzp’er heb je soms wel te maken met meer dan 30 rapportages en deze rapportages moeten bij de jaarafsluiting allemaal in orde zijn. Welke rapportages dit zijn en wat ze inhouden lees je hier!

Verschillende rapportages

De winst- en verliesrekening (resultatenrekening)

Voor de aangifte inkomstenbelasting heb je onder andere een winst- en verliesrekening nodig. Dit is een overzicht van de opbrengsten en kosten die je het afgelopen jaar hebt gemaakt (het boekjaar). Het bevat bedrijfskosten voor personeel en financiële lasten zoals reiskosten en advertentiekosten. Daarnaast gaat het om opbrengsten zoals de netto-omzet en de brutowinstmarge.

Een balans opstellen

Met een balans maak je een momentopname van de financiële situatie van je bedrijf. Op de balans staat links de activa, dit zijn alle bezittingen van je bedrijf. Dit gaat om bijvoorbeeld gebouwen, voorraden, aandelen, vorderingen op klanten en het banktegoed. Aan de rechterkant staan de passiva, dit zijn de schulden van je bedrijf en het eigen vermogen. Hierbij kun je denken aan lening of de nog te betalen btw.

Belastingen

De omzetbelasting, inkomstenbelasting, ZVW-premie zelfstandigen of de zelfstandigenaftrek. Wat is het verschil en wat houdt het in? De omzetbelasting gaat over de btw-aangifte. Aan het einde van het jaar betaal je inkomstenbelasting over de hoeveelheid winst die je hebt gemaakt. Je kunt als ondernemer de ondernemersaftrek of startersaftrek van de winst afhalen, dit zorgt ervoor dat je minder belasting hoeft te betalen. De hoogte van de belasting hangt af van de hoeveelheid winst die je hebt gemaakt in een jaar. Daarnaast moet je ieder jaar Zorgverzekeringspremie betalen over je inkomen. Houd er dus rekening mee dat hier ook kosten voor zijn.

Kasstroomoverzicht

Dit geeft een beeld van de geldstromen binnen je bedrijf. Hierbij kun je denken aan banktransacties of contante betalingen. Je maakt een verdeling in bijgeschreven, afgeschreven, debiteuren en crediteuren. Je kunt dit overzicht laten automatiseren of per periode zelf bijhouden. Houd dit goed bij want het debiteurenoverzicht laat bijvoorbeeld zien welke bedragen je nog gaat ontvangen van klanten. De inkomsten per contact geven je inzicht aan welke klanten je de meeste omzet verdient.

XML Auditfile

Heb je een boekhouder of accountant? Dan wissel je eenvoudig financiële gegevens van je administratie uit via de XML-Auditfile. Dit is een extra back-up van je administratie voor jezelf en wanneer je controle krijgt van de Belastingdienst, is dit eenvoudiger met de XML-Auditfile.

Maak het jezelf makkelijk

Je bent niet verplicht om deze rapportages op te stellen of bij de Kamer van Koophandel in te leveren. Wel is het erg nuttig om in deze cijfers inzicht te hebben. Maak je gebruik van een boekhoudprogramma? Dan kun je veel van deze rapportages automatisch laten maken. Zo weet je zeker dat je niet veel tijd in je boekhouding hoeft te stoppen en dat de gegevens kloppen. Kijk wat MoneyMonk voor jou kan betekenen en probeer het 30 dagen gratis uit!

Het jaar goed afsluiten? Dat doe je door middel van deze rapportages. Zorg er met de jaarrekening voor dat alles goed op orde is zodat je het nieuwe jaar weer fris kunt starten. Je boekhouding goed op orde hebben is niet alleen goed voor het overzicht. Het kan je ook het volgende jaar helpen door goede voorspellingen te maken in de omzet en kosten die je maakt.