Bedrijfsdoelen (smart) formuleren? Zo doe je dat!

Een onderneming start je altijd met bepaalde bedrijfsdoelen voor ogen. Een bedrijfsdoel is iets wat je wilt bereiken en waar je naartoe kan werken. Hoe groot of klein je bedrijf ook is, succes behaal je pas als je bedrijfsdoelstellingen zijn behaald. Maar hoe stel je die bedrijfsdoelen op? Wat is realistisch en hoeveel doelen kun je tegelijk formuleren? In deze blog helpen we je graag op weg!

Waarom maak je bedrijfsdoelen?

In een ondernemingsplan zijn bedrijfsdoelen een hulpmiddel om voor jezelf uit te stippelen wat je wilt bereiken met je bedrijf. Deze bedrijfsdoelstellingen bepalen waar jij naartoe gaat werken voor een bepaalde periode. Je werkt vaak met hoofddoelen waar je de komende 1 tot 5 jaar aan werkt en daaronder hangen subdoelen die je op korte termijn kan realiseren. Bedrijfsdoelen geven meer focus en stimuleren de werkwijze. Een stip op de horizon geeft je motivatie zodat je weet waar je naartoe werkt. Automatisch zoek je naar nieuwe mogelijkheden of manieren om je bedrijfsdoelstellingen sneller te bereiken. Een doel smart op te stellen geeft je sturing waardoor alles vanzelf lijkt te gaan.  

Een doel smart formuleren

Nu je weet dat je snel bedrijfsdoelen moet gaan opstellen is het belangrijk om deze goed te formuleren. Voordat je een doel smart formuleert moet je eerst goed kijken naar waar je bedrijf nu staat, hiervoor kun je bijvoorbeeld kijken naar een SWOT-analyse. Dit geeft de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen weer. Of vergelijk jouw bedrijf met de concurrent en kijk waar zij staan. 

Wanneer je weet waar je bedrijf staat en waar je naartoe wilt, kun je de bedrijfsdoelstellingen formuleren. Bedrijfsdoelstellingen smart formuleren doe je op de volgende manier:

  • Specifiek: wees helder over wat je wilt bereiken
  • Meetbaar: zorg dat je de voortgang kunt bijhouden 
  • Acceptabel: zorg voor de nodige middelen om je doel te bereiken
  • Relevant: houd je aan de richting waar het bedrijf heen wilt
  • Tijdgebonden: noteer een deadline

Wanneer deze doelen smart zijn geformuleerd is het belangrijk een plan of strategie te vormen om je doelen te bereiken, dit doe je met de volgende onderdelen:

  • Acties: beschrijf welke acties je gaat uitvoeren om je bedrijfsdoel te bereiken
  • Tijdsframe: stel een start en een eindtijd in
  • Hulpbronnen: maak een lijst van alle middelen die je nodig hebt 
  • Gewenste uitkomst: beschrijf wat je verwacht te bereiken

Wat bereik je met bedrijfsdoelstelling?

De koers is bepaald maar natuurlijk kun je deze bedrijfsdoelen altijd blijven aanscherpen. Het is ook belangrijk om op de bedrijfsdoelstellingen die zijn behaald te reflecteren en evalueren. Zijn de doelen bereikt en hoe is het proces verlopen? Dit helpt je om effectief aan de volgende bedrijfsdoelen te beginnen en je strategie eventueel aan te passen. Het evalueren helpt ook om nieuwe bedrijfsdoelen op te stellen. Wanneer je bedrijfsdoelstellingen niet gehaald hebt, is het belangrijk om te kijken of je je volgende bedrijfsdoelstellingen minder hoog stelt of de doelen op een andere manier gaat bereiken. Zo kan je steeds weer blijven reflecteren en jezelf blijven uitdagen in nieuwe doelen. 
Kortom, doelen smart formuleren maakt deel uit van je bedrijfsplan en deze doelen zijn erg van belang. Doelen die je bereikt hebt geven je positiviteit om weer te starten aan je volgende doel. Voor variëteit in je werk kun je ook aan meerdere doelen tegelijk werken. Ben jij er ook al klaar voor om je eerste bedrijfsdoel te behalen? Kijk voor meer marketing tips naar de marketing blogs op de website van ZZP Vrienden.