Banners ZZP Vrienden website_Financieel v2
Home » Financieel » Belastingen » Belastingtarieven 2022

Belastingtarieven 2022

Als zelfstandige ondernemer ben je net als iedere andere inwoner van Nederland verplicht om een belastingtarief te betalen. Inkomstenbelasting betaal je als ondernemer over de nettowinst die je als bedrijf maakt. De belastingtarieven van 2022 zijn verdeeld in 3 boxen waar belastingschijven bij horen. Benieuwd naar de cijfers van de belastingtarieven van aankomend jaar in Nederland? Op deze pagina vind je een overzicht van de belastingtarieven 2022.

Betalen inkomstenbelasting

Het betalen van inkomstenbelasting is voor iedere Nederlander verplicht. De inkomstenbelasting betaal je over je verdiende inkomsten. Als je voor een bedrijf werkt, wordt de inkomstenbelasting automatisch van je loon ingehouden. Wanneer je zelfstandige of zzp’er bent, betaal je inkomstenbelasting over je nettowinst. Dit is alle winst die je maakt na aftrek van inkoop, kosten en aftrekposten. Daarnaast moeten de meeste zzp’ers elk kwartaal de aangifte van de omzetbelasting doen en deze afdragen aan de belastingdienst.

Met name de aftrekposten van de belastingtarieven 2022 zijn voor zelfstandige interessant. Aangezien je hiermee de hoogte van je inkomstenbelasting kunt verlagen. Dit zijn regelingen zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, mkb-winstvrijstelling of de investeringsaftrek. Meer weten over de aftrekposten voor de inkomstenbelasting? Lees er alles over op de pagina belastingen.

Het hoeft niet te betekenen dat je over al je inkomsten belasting betaalt. Je krijgt namelijk korting, waardoor je over een bepaald bedrag geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. In Nederland wordt er gewerkt met 3 soorten boxen waar belastingschijven bij horen, deze belastingtarieven van 2022 lichten we hieronder toe.

belastingtarief
belastingtarieven 2022

Belastingen box 1 - belastingtarieven 2022

In box 1 wordt het inkomen van jou als zzp’er uit werk en wonen belast. Het belastingtarief in deze box wordt bepaald aan de hand van een aantal belastingschijven zoals hier links is weergegeven. Voorgaande jaren werkte de overheid altijd met 4 belastingschijven. Dat is sinds dit jaar (2022) teruggebracht naar 2 belastingschijven. Hieronder staan de tarieven rondom belastingtarieven 2022 voor box 1, als je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.

Belastingen box 2 - belastingtarieven 2022

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerking belang doorbelast. Dit zal je in eerste instantie niks zeggen, maar dit houdt in dat je als ondernemer een belastingtarief betaalt als je tenminste 5% van het aandelenkapitaal of van een vennootschap bezit. Het gaat hier dus vooral of je inkomsten hebt in de vorm van dividend.

Dit zijn de tarieven die gelden voor belastingtarieven 2022: Een belastingtarief van 26,90% over belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Belastingen box 3 - belastingtarieven 2022

In box 3 worden (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. In box 3 dien je dus een belastingtarief te betalen over je spaargeld en het geld dat je eventueel belegd als zelfstandig ondernemer. Het belastingtarief in deze box wordt ook wel vermogensrendementsheffing of vermogensbelasting genoemd.

Je hoeft deze vorm van belasting niet altijd te betalen. Je hebt namelijk verschillende belastingschijven waarin je als ondernemer vrijstelling krijgt over de eerste € 50.650 die je spaart of belegt. Wil je weten wat je betaalt als je over meer dan € 50.650 spaar en beleggingsvermogen beschikt? Bekijk de belastingschijven hier rechts.

belastingtarieven 2022

Minder aftrek inkomstenbelasting

Voor velen is de hypotheekrente een belangrijke aftrekpost voor de inkomstenbelasting, voor anderen ook de partneralimentatie en het doen van giften aan een ANBI-instelling. In 2022 neemt de maximale aftrek af van 43% in 2021 naar 40% in 2022. Dat is nadelig voor personen met inkomen in de tweede belastingschijf van de loon- en inkomstenbelasting. Op basis van het belastingtarief dat ze betalen zou men een aftrek tegen 49,5% kunnen verwachten, maar dat is in 2022 dus tegen de 40%. Personen met een inkomen in belastingschijf 1 houden hun aftrek tegen 37,07%. Wie recht heeft op AOW kan uiteraard in een nog lager belastingtarief terecht komen van 19,17%.

De belangrijkste informatie over belastingtarieven 2022 voor jou als ondernemer is te vinden in de laatste kolom met percentages. Zoveel vermogensbelasting betaal je namelijk over je spaargeld en beleggingsgeld afhankelijk van je vermogen.

Als zzp’er kun je zelf de belastingaangifte invullen. Wanneer je een boekhouder in dienst hebt, zal je diegene moeten machtigen. Als je gebruikt maakt van een boekhoudprogramma, dan geeft deze je een overzicht van wat je moet invullen bij de aangifte.

Heb je geen zin of tijd om zelf je boekhouding bij te houden of geen geld voor een boekhouder? Boekhouden hoeft niet moeilijk te zijn! Met e-Boekhouden is het een fluitje van een cent. Wil je meer lezen over zzp belastingen, lees dan de blog over belastingen 2022!

Conclusie

Vergeleken met vorig jaar is er bij belastingtarieven 2022 een kleine verlaging te zien, maar de aftrekposten zullen tot een kleinere teruggave leiden. Al met al is het dus nog maar de vraag of u in 2022 meer op uw loonstrookje zult overhouden en ook in koopkracht vooruit zult gaan.


Meer ZZP tips en nieuwtjes ontvangen?

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!

GRATIS:ZZP-VRIENDEN PAKKET