Tips voor geld lenen freelancer

Als je echt als freelancer aan de slag wilt, heb je vaak een lening nodig om belangrijke eerste aankopen te doen. Natuurlijk houdt dit een zeker risico in. Om dit risico op te vangen, bestaan er zogenaamde kredietverzekeringen of krediet verzuimverzekeringen. De volgende blog zal je alles vertellen wat je moet weten over geld lenen freelancer.

Voor wie?

Kredietverzekering is relevant voor iedereen die een lening heeft afgesloten en zich wil beschermen tegen het ergste scenario – insolventie. Het dekt echter geen nalatig gedrag, maar alleen het onvermogen om te betalen als gevolg van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid buiten de schuld van de kredietnemer of overlijden.

In principe treedt de kredietbescherming in werking als de termijnen niet kunnen worden gedekt als gevolg van de hierboven vermelde omstandigheden. Door de verzekeringsuitkering ontvangt de bank toch het geleende bedrag terug. Op die manier kan inbeslagneming van de goederen worden vermeden. Denk eraan: in geval van een erfenis worden ook schulden geërfd, dus kredietbescherming is zeker een verstandige investering voor freelancers en hun nabestaanden.

Hoe hoger het bedrag en hoe langer de looptijd van de lening, des te belangrijker wordt de kredietbescherming. Een lening van ongeveer 25.000 euro zou al gedekt moeten zijn.

Welke verzekering voor welk geval?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een lening niet kan worden terugbetaald, en daarom is kredietbescherming ook afgestemd op verschillende situaties. In de regel zijn dergelijke verzekeringen beschikbaar voor relatief grote leningen met een looptijd van meerdere jaren. Zij zijn bedoeld om in de volgende situaties in werking te treden:

Dood

Het ernstigste geval van insolventie is ongetwijfeld het overlijden van de kredietnemer. In deze situatie is het de bedoeling de familie te beschermen in geval van overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering dekt de partner, kinderen en lopende leningen, zodat de nabestaanden in deze tragische situatie niet in financiële nood komen. Dit geldt met name voor lopende vastgoedleningen. Op die manier kan het verlies van eigendommen worden vermeden.

Bij een kapitaalverzekering zijn de termijnen afhankelijk van het verzekerde bedrag, de looptijd en de leeftijd van de verzekeringnemer. Na afloop van de contractperiode wordt geen geld meer uitbetaald en daarom zijn de maandelijkse termijnen zeer laag. Het is dus niet geschikt als kapitaalbelegging, maar dient louter om zekerheid te verschaffen aan nabestaanden.

Arbeidsongeschiktheid

In de loop van de beroepsloopbaan kunnen zich ongevallen of arbeidsongeschiktheid wegens ziekte voordoen. De particuliere en wettelijke ongevallenverzekering treedt echter niet in alle gevallen in werking, maar alleen bij daadwerkelijke ongevallen. Wie gedurende langere tijd door ziekte wordt getroffen, heeft een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig.

Deze verzekering is bedoeld om verzekerden onmiddellijk financiële steun te bieden, zelfs als ze ziek worden. Staatssteun bij arbeidsongeschiktheid treedt vaak met vertraging in werking, en niet het gehele inkomen wordt vergoed, maar slechts een deel ervan. Met een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering is er geen kloof op het gebied van financiële zekerheid en dekking van de lopende vaste kosten.

Werkloosheid

Onvoorziene werkloosheid buiten de schuld van iemand kan verschillende oorzaken hebben. Als u als freelancer werkt, kun je een groot probleem hebben als je voor langere tijd werkloos wordt. Met een rest kredietverzekering kan de betaling van de uitstaande aflossingen van de lening worden gegarandeerd.

In geval van werkloosheid buiten eigen schuld – en ook arbeidsongeschiktheid – betaalt de restschuld verzekering dan de verzekerde aflossingen van de lening om familieleden te ontlasten. Hier moet je goed opletten aan welke eisen moet worden voldaan en welke kosten je zult moeten maken. Een restschuld verzekering is niet voor alle kredietnemers zinvol; voor kleinere leningen is een restschuld verzekering meestal te duur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *